ES parama

Atsinaujinanti energija randa savo vietą Kretingos rajone

MB „Baldinis“ technologinį potencialą sudaro įvairios paskirties baldų gamybos įrengimai, ir aukštos kvalifikacijos inžinerinis – techninis personalas bei darbininkai galintys našiai ir kokybiškai atlikti prisiimtus įsipareigojimus klientams. Gaminama produkcija ir paslaugos tenkina Lietuvos įmonių poreikius. Projekto vertė 220 427,56 eurų, iš kurių 132 256,53 Eur yra finansuojama Europos regioninės plėtros fondo, likusią dalį sudaro įmonės lėšos. Įmonės įgyvendinimo projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas MB „Baldinis““– sumažinti energijos vartojimo intensyvumą MB „Baldinis“ įmonėje, didinant AEI gamybą ir vartojimą.

Norint įgyvendinti minėtą tikslą yra įsigyta 160 kW galingumo saulės fotoelektrinė, kuri  naudojama pasigaminti energijai iš saulės vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms esančioms netoliese ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus ir 240 kW siurblį oras-oras, kuris įmonei padėjo pereiti prie mažiau aplinkai draugiškos šildymo sistemos į optimalesnę, didesnę naudą turinčią aplinkai priemonę. Naujos įrangos įsigijimas sumažino užterštumo lygį, taip pat prisideda prie klimato kaitos švelninimo.